Administracions

Responsabilitat i el joc net

Responsabilitat i el joc net Rendició de comptes pel joc net Joc net és abans que res un principi positiu. La societat s’enriqueix amb l’esport i amb la qual és la promoció dels valors de la personalitat més alta, mentre que, amb l’intercanvi personal i social que això comporta. Esport ajuda a conèixer-se millor, a expressar-se i a desenvolupar en

Administracions esportives i codi ètic

Administracions esportives i codi ètic Les administracions d’esport L’administració d’esports d’assumir la responsabilitat de promoure l’adopció de criteris ètics rigorosos en tots els àmbits socials en què l’esport és present; fomentar i donar suport a persones i organitzacions per aplicar els principis ètics en activitats relacionades amb l’esport. Animar a mestres i tècnics d’esports per donar importància primordial a la

L’esport en els barris marginals

L’esport en els barris marginals En les últimes dues dècades, han empitjorat les condicions de vida en els barris desafavorits de les grans ciutats. Una sèrie de processos han conjugat causant un deteriorament creixent entre els joves d’aquestes àrees, obligant-los a mantenir un fràgil equilibri entre marginació i integració. Aquests joves estan marcats per una creixent vulnerabilitat. En particular, trastorns