Joc net i objectius

L’esport, l’ètica i els objectius

L’esport, l’ètica i els objectius Com tota conducta humana, també esport té normes que regulen la seva activitat. En aquest sentit podem considerar l’atleta no només com una persona que pot aconseguir el plaer en l’exercici de l’esport, sinó com algú compromès amb tota l’estructura de personal. Aquest compromís pot adquirir la forma d’un contracte que de fet conté factors

El codi d’ètica dins de l’esport

El codi d’ètica dins de l’esport L’esport és una activitat social i cultural que permet l’enriquiment de l’individu en la societat i que potencia l’amistat entre el ser dels humans, l’intercanvi entre pobles i regions i en suma, el coneixement i la relació entre les persones. Esport contribueix a millorar la relació, el coneixement i les expressions personals. És un factor

Objectius del codi i el joc net

Objectius del codi i el joc net Objectius del codi El codi pretén establir un marc de referència per desenvolupar el dret a l’esport com un dret humà, així com la responsabilitat de les institucions en la promoció esportiva, més enllà de les normes disciplinàries, El codi pretén essencialment promocionar la Fira entre jugar els nens i adolescents, ja que seran els