Definició de l’esport i l’igualtat

Que es l’esport i com es defineix

L’esport és molt més que l’orgull de la victòria o el desengany de la derrota. L’excés de competició fa que sovint predominin aquests aspectes, una mena de traducció dels bons i els dolents ètics, que el vocabulari específic ja ha incorporat com a paraules pròpies.

És clar que guanyar és bonic i esperona, i que la joia col·lectiva troba en l’esport un gran aglutinador. Però quan sostraiem l’esport dels focus i de l’espai restringit de la competència, el veiem encara molt més gran, enriquidor, amb moltes més possibilitats.

com es defineix esportL’esport millora les persones en tots els sentits, les ajuda a mantenir la forma física i les ajuda a aclarir els pensaments. La Fundació Esport i Ciutadania vol contribuir a destacar aquesta cara oculta de l’esport. Ho vol fer des de molts àmbits, però molt especialment des del debat i la reflexió serens.

Avui, però, la major part dels fets arriben a les persones gràcies als mitjans de comunicació, que tenen, doncs, la missió importantíssima de traduir la realitat a diverses llengües i cultures. La Fundació neix sota l’aixopluc d’un ideari periodístic que es va plantejar engrandir l’esport en tota la seva dimensió creativa i positiva: el pensament de Josep Sunyol i Garriga, ànima del setmanari “la Rambla”.

Amb modèstia, però amb força i tenacitat, volem ajudar a enfortir un periodisme esportiu que vigoritzi l’esport com a estímul personal i col·lectiu, valorant la superació, com a respecte a l’adversari, com a projecció de l’esforç i l’autoestima, com a intercanvi entre cultures.

En l’àmbit general de l’esport per l’esport, incidim també en la praxis no competitiva, organitzem mítings pensant molt especial en les persones que queden fora gairebé d’ofici del fer esport, sigui per edat o discapacitat. I sempre sense crear guetos, l’esport en la ciutadania és l’esport sense discriminació.

Atès que l’esport també ens agrada de veure, com espectacle que convida igualment a la reunió, al diàleg, al debat, la nostra Fundació organitza desplaçaments col·lectius a esdeveniments esportius d’interès, que sempre es complementen amb activitats culturals i lúdiques.

Comptem amb tothom qui hi estigui interessat. Benvinguts a Esport i Ciutadania.

Deixa el teu comentari