Lesions esportives

Com s’hauria de curar una lesió esportiva

Com s’hauria de curar una lesió esportiva La pràctica d’exercici físic pot comportar en ocasions riscos per a la salut, provocant lesions en el subjecte que la pràctica. Per això cal respectar algunes pautes d’actuació per així prevenir el risc de patir una lesió esportiva. La majoria de les lesions que són atribuïdes a la pràctica esportiva, són en realitat la conseqüència